تبلیغات
القرآن الکریم - امتی امتی
 • امتی امتی
 • _ امتی امتی
  رسول الله در آن روز خواهد گفت
  اگرچه ما از او و راه او دور شدیم
  بیایید تلاش و دعا كنیم
  با این كارها شكوه راه او باز می گردد.

  یا الله یا رب العالمین یا رحمن و یارحیم یا ربی
  امت ما را دوباره زنده كن.
  اجازه بده نور خورشید را دوباره ببینیم.
  یكبار دیگر

  بیایید بر گردیم...
  اتحادی دوباره...
  افتخاری دوباره...
  من با اعتقاد قسم یاد می كنم كه ما در دلهایمان
  می توانیم به شكوه گذشته بازگردیم.

  _ امتی امتی
  رسول الله در آن روز خواهد گفت
  اگرچه ما از او و راه او دور شدیم
  نگاه كنید كجا بودیم
  و نگاه كنید الان ما كجا هستیم؟
  به من بگو
  آیا این همان چیزی است كه او می خواهد؟
  آه نه!
  اجازه دهید به شكوه باز گردیم

  یا الله یا رب العالمین یا رحمن و یارحیم یا ربی
  امت ما را دوباره زنده كن.
  اجازه بده نور خورشید را دوباره ببینیم.
  یكبار دیگر

  سامی یوسف
  محمد صدیق 1391/09/10 - 01:00 نظرات()