تبلیغات
القرآن الکریم - وقتی كه حواسمان نیست...
 • وقتی كه حواسمان نیست...
 • پروردگارا از همه بالاتری
  تو را سپاس
  ما را به راه راست هدایت كن
  مرا ببخشای
  به من رحم كن
  مرا روزی بده
  مرا هدایت كن
  مرا عفو كن
  مرا از فتنه های زندگی و مرگ نجات ده
  مرا از عذاب قبر و جهنم رهایی بخش.
  از تو طلب آمرزش می كنم

  رسول الله صلی الله علیه و سلم روزانه بیش از هفتاد بار  استغفار می كرد. ما چه قدر از این دعا ها می كنیم؟
  ما روزانه حد اقل هفده باراز خدا می خواهیم كه:
  ما را به راه راست هدایت كن
  مرا ببخشای
  به من رحم كن
  مرا روزی بده
  مرا هدایت كن
  مرا عفو كن

  و روزانه حد اقل پنج بار از خدا می خواهیم كه :
  مرا از فتنه های زندگی و مرگ نجات ده
  مرا از عذاب قبر و جهنم رهایی بخش.
  از تو طلب آمرزش می كنم

  ولی حواسمان نیست...

  محمد صدیق 1391/09/5 - 01:00 نظرات()