تبلیغات
القرآن الکریم - ادامه بیاییم از امروز شروع كنیم
 • ادامه بیاییم از امروز شروع كنیم
 • با سلامی مجدد و حمد و سپاس ایزد و درود بر پیامبر رحمت
   
  و این امر ممكن نگردد تا آن زمانی كه باهم برادر و دلسوز هم باشیم و این شرط را خداوند در آیه قبل (103) می فرماید كه به خاطر نعمت الله  بین قلب هایتان مهر و الفت بوجود آمد و با هم بردار شدید.
  اگر ما ناصح خود را به چشم برادری دلسوز ببینیم هر گز نگوییم كه به تو چه ؟زندگانی خودم است و به خودم مربوط است.و در مقابل اگر دیگر مسلمانان را برادر خود ببینیم و در قلب ما محبت و الفت نسبت به او داشته باشیم نگوییم كه به من چه؟ خودش می داند و اعمالش!

  در این صورت نصیحت و تذكر و دعوت به خیر را با قلبی آكنده از محبت از طرف برادر خود می پذیریم و با قلبی سرشار از محبت، دوستان و برادران خود را از بدی منع می كنیم و همه در پی خوشبختی و سعادت همدیگر بر می آییم و 
  چو عضوی به درد آورد روزگار           دگر عضو ها را نماند قرار
  تا زمانی كه این درد تسكین شود.

  برادر/خواهر گرامی این سخنی نیست كه خواستار قبولی و تایید شما باشیم و بگویید درست است. بلكه این سخن زمانی مفید است كه به آن عمل كنیم.
  خداوند می فرماید باید امتی این چنین باشد. اگر شما به آن عمل می كنید یك تیك در گروه عمل كنندگان به قرآن در سمت راست بزنید و در گروه عضو شوید.
  خداون همه ما را مورد لطف و بخشش خود قرار دهد.

  پایان  نوع مطلب : قرآن در زندگی ، 
  محمد صدیق 1391/08/25 - 01:00 نظرات()