تبلیغات
القرآن الکریم - معنای قران را یاد بگیریم
 • معنای قران را یاد بگیریم
 • بیایم معنای قرآن را یاد بگیریم و با نگاهی بهتر به آیات قرآن بنگریم تا ببینیم خداوند متعالی كه ما را خلق كردو و برای ما پاداش و جزایی انگاشت برای راهنمایی و هدایت و انذار ما چه فرموده است. قران به زبان عربی است و الله می فرماید:

  چنان که قرآن را به زبانی جز زبان عربی فرو می‌فرستادیم، حتماً می‌گفتند: اگر آیات آن (به عربی) توضیح و تبیین می‌گردید (چه می‌شد؟ در این صورت ما آن را روشن و گویا فهم می‌کردیم. و می‌گفتند:) آیا (کتاب) غیر عربی و (پیغمبر) عربی؟ بگو: قرآن برای مؤمنان مایه‌ی راهنمائی و بهبودی است. (ایشان را از راههای گمراهی و سرگشتگی می‌رهاند، و از بیماریهای شکّ و گمان نجات می‌بخشد) و امّا برای غیرمؤمنان، کری گوشهای ایشان و کوری (چشمان) آنان است. (انگار) آنان کسانیند که از دور صدا زده می‌شوند (این است که با وجود چشم باز و گوش باز، منادیگر را چنان که باید نمی‌بینند، و ندائی را که معلوم و مفهوم باشد نمی‌شنوند).

  قرآن فصیحی که به زبان عربی (نازل شده) است و خالی از هر گونه کژی (ظاهری) و نادرستی (معنوی) است؛ شاید که ایشان پرهیزگاری پیشه کنند (و در پرتو فهم قرآن، خویشتن را از خواری دنیا و عذاب سخت آخرت برهانند و به دور دارند).

  بیایید از امروز قرآن را یاد بگیریم كتاب های تفسیر و قران های دارای ترجمه زیادند. امروز از ما پذیرفته نخواهد شد كه ما نفهمیدیم قرآن چه گفته است امروزی كه هر كامپیوتر یك تفسیر و هر موبایل یك تفسیر و هر كتاب یك تفسیر است.آیا خداوند برای ما حرف بیهوده ای زده است؟ آیا نمی خواهیم بدانیم كتابی كه هزار و چهارصد سال پیش نازل شده در آن چه هست؟ چه در آن است كه خداوند حفاظت آن را خود بر عهده گرفته؟

  از خداوند توفیق مسئلت كنیم.  نوع مطلب : ترجـــمه و تـفســـــیر ، مقـــــــــــــــــــــــالات ، 
  محمد صدیق 1391/05/17 - 01:15 نظرات()