تبلیغات
القرآن الکریم - حزب الله یا حزب الشیطان
 • حزب الله یا حزب الشیطان
 •   ((آیا ندیده اید آنانی را كه  با قومی كه بر ایشان غضب شده است دوستی كرده اند. اینها نه طرفدار  شماهستند و نه طرفدار آنها( یهود) و به دروغ سوگند می خورند درحالی كه خودشان می دانند.خداوند برایشان عذابی سخت آماده ساخته است یقینا كار بدی می كنند.سوگندهای خود را سپر گرفته اند و مردم را از راه خدا باز داشته اند اما شك مكنید كه برایشان عذاب خوار كننده ایست.اموال و فرزندانشان هرگز آنها را از عذاب خداوند باز نخواهد داشت اینها وارد جهنم می شوند و در آنجا خواهند ماند. روزی كه خدا همگی ایشان را بر انگیزد باز مانند پیش شما در نزد پروردگارسوگند می خوردند.و گمان می كنند بر حقندآگاه باشید كه آنها دروغگویانند.شیطان برآنان غلبه كرده و یاد خدا را از دلهایشان برده است..این جماعت حزب شیطان اند.آگاه باشید كه  همانا حزب الشیطان همان زیانكارانند.

  هیچ مردمی را نخواهید یافت كه به خدا و روز قیامت ایمان داشته باشند ولی با دشمنان خدا دوستی كنند.اگرچه آن دشمنان پدر و مادرشان یا فرزندانشان یا برادران و یا خویشاوندانشان باشد. خداوند ایمان را در دلهای مومنان حك كرده است و با نوری از سوی خود آنان را تایید كرده است.و آنان را وارد بهشت می گرداند و آنجا خواهند ماند چرا كه خداوند از آنان راضی است و آنان نیز از خداوند راضی اند. آنان حزب الله اند و آگاه باشیدكه حزب الله همان رستگارانند.))*

  خداوند در این آیات دو گروه از مردم را معرفی نمود كه یكی رستگاران و دیگری زیانكارانند بكوشیم تا از جمله رستگاران باشیم. خداوند می فرماید آنان كه با دشمنان خدا دوستی گزیده اند زیانكاران و آنان كه با دشمنان خدا پی دوستی ندارند رستگارانند.ولی با رهی زیبا بیان میدارد كه هیچ مومن به خدا و قیامتی پیدا نمی شود كه با دشمنان خدا دوستی كند اگرچه پدرش یا فرزندش هم باشد.و آنان كه با دشمنان خدا دست دوستی دارند حزب الشیطانند اگرچه سوگند خورند كه ما حزب الله ایم.

  ------------------------------------------------------------

  * برگرفته از سوره ی مجادله
   

  نوع مطلب : ترجـــمه و تـفســـــیر ، مقـــــــــــــــــــــــالات ، 
  محمد صدیق 1391/05/13 - 07:00 نظرات()