تبلیغات
القرآن الکریم - سجده تلاوت
 • سجده تلاوت

 • در قرآن کریم چهارده (آیة) سجده به شرح زیر وجود دارد :
  اولین آن در آخر سوره «اعراف»، 2- سوره «رعد»، 3- سوره «نحل»، 4- سوره «سبحان – إسراء»، 5- سوره «کهیعص – مریم»، 6- اول سوره «حج»، در اواخر سوره «حج» سجده‌ای وجود ندارد، 7- سوره «فرقان»، 8- سوره نمل»، 9- سوره «التنزیل»، 10- سوره «ص»، 11- سوره «حم فصلت»، 12- آخر سوره «نجم»، 13- سوره «إذا السماء انشقت – انشقاق»، آیه (لایسجدون)، 14- آخر سوره «اقرا باسم ربک – علق».

  حکم سجده تلاوت:


   سجده تلاوت فرض نیست اما دارای فضیلت است، و می‌توان آن را در نماز فرض و سنت و در غیر نماز و هنگام طلوع و غروب و زوال آفتاب و رو به قبله و غیر آن و با طهارت و بدون طهارت، انجام داد. 
  اما دلیل اینکه سجده تلاوت فرض نیست بلکه مستحب است، اینست که پیامبر(ص) سوره «والنجم» را خواند و به سجده رفت، در حالیکه زید بن ثابت «والنجم» را بر پیامبر(ص)خواند و (پیامبر) به سجده نرفت. تا نشان دهد که سجده نبردن هم جایز است
  بخاطر اینکه این سجده، نماز بحساب نمی‌آید پیامبر(ص) بدون وضو و بدون رو کردن به قبله هر طوری که ممکن بود آن را بجای می‌آورد،

  فضیلت سجده تلاوت:  از ابوهریره روایت است که پیامبر(ص)فرمود : (إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشیطان یبکی یقول : یا ویله، أمر بالسجود فسجد فله الجنة و أمرت بالسجود فعصیت فلی النار) «وقتی انسان آیه سجده را می‌خواند و سجده را بجای می‌آورد شیطان به گوشه‌ای می‌رود و گریه می‌کند و می‌گوید : وای بر من، انسان مأمور به سجده گردید، و به سجده رفت پس بهشت برای او است، و من مأمور به سجده شدم اما سرپیچی کردم پس جهنم برای من است».

  آنچه در سجده تلاوت، خوانده می‌شود:

  از عایشه(رض) روایت است : پیامبر(ص)شبانه در سجده‌های تلاوت بارها این دعا را تکرار می‌کرد : «سجد وجهی للذی خلقه و شق سمعه و بصره بحوله و قوته) «سجده برد صورت من برای ذاتی که آن را خلق کرد و با توان و قدرت خود حس شنوایی و بینایی را به او داد».

  از علی(رض) روایت است : وقتی پیامبر(ص) به سجده می‌رفت می‌فرمود : (اللهم لک سجدت، و بک آمنت، و لک أسلمت، أنت ربی، سجد وجهی للذی شق سمعه و بصره تبارک الله أحسن الخالقین) «خداوندا! برای تو سجده بردم، به تو ایمان آوردم و تسلیم تو شدم، تو پروردگار من هستی، سجده برد صورتم برای آنکه شنوایی و بینایی به او بخشیده، خداوند خیر و برکتش چه فراوان است و نیکوترین آفرینندگان است».
  از ابن عباس روایت است : نزد پیامبر(ص) بودم، که مردی آمد و گفت : دیشب در خواب دیدم که پای درختی نماز می‌خواندم، (آیه) سجده را خوانده و سجده بردم، درخت با سجده‌ام سجده کرد، شنیدم که درخت می‌گفت : (اللهم احطط عنی بها وزرا، و اکتب لی بها أجرا، واجعلها لی عندک ذخرا) «خداوندا! به خاطر این سجده گناهم را پاک کن و به خاطر آن اجر و پاداشی را برایم بنویس، و آنرا نزد خود برای من ذخیره گردان».
  ابن عباس گوید : (فرأیت النبی(ص)قرأ السجدة، فسجد، فسمعته یقول فی سجوده مثل الذی أخبره الرجل عن قول الشجرة). «پیامبر(ص) را دیدم که (آیه سجده) را خواند و به سجده رفت، و شنیدم که در سجده‌اش همان دعایی را که آن مرد از قول درخت نقل کرد، می‌خواند».

  با تلخیص از :بیان


  محمد صدیق 1391/05/8 - 09:50 نظرات()